Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Śląskie. Pozytywna energia. Program regionalny. Narodowa strategia spójności
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Wzrost międzynarodowej konkurencyjności ARISTAR Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zasadniczych zmian do procesu produkcyjnego samochodowych wkładów bagażnikowych
Nazwa beneficjenta: ARISTAR Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1.683.234,00 zł
Poziom dofinansowania: 749.866,95 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.


Powrót na stronę główną